Adres do korespondencji

Magazyn Brzdąc
ul. Henryka Pobożnego 10/6
58-100 Świdnica

e-mail: redakcja@magazynbrzdac.pl

 

Wydawca

Studio Wydawnicze „Zaklęty Papier”
Agnieszka Pohl
ul. Henryka Pobożnego 10/6
58-100 Świdnica